„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание Закона за обществените поръчки, обявява покана, по реда и при условията на ЗОП – чл. 14, ал. 5, т. 1, за представяне на оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на комин на отоплителна централа”Ремонтна работилница” в „Пристанище Бургас”ЕАД

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1,   на основание Закона за обществените поръчки, обявява покана, по реда и при условията на ЗОП – чл. 14, ал. 5, т. 1, за представяне на оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на комин на отоплителна централа”Ремонтна работилница” в „Пристанище Бургас”ЕАД. Срок за закупуване на документация за участие – до 26.11.2012 г. /стая 305 – Адм. сграда/. Срок за подаване на оферти – до 27.11.2012 г.; тел. 056/822014 – М. Мутафян; 056/822 360 – Ж. Куцаров.  Цена на документацията-5 лв без ДДС.

 

номер обява : 20

от дата: 14.11.2012 г.