„ Пристанище Бургас ” ЕАД гр. Бургас, ул. „ Княз Батенберг ” № 1 на основание чл. 286, във връзка с чл. 290 от обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ( частна ) поръчка за доставка на

 

„ Пристанище   Бургас ”   ЕАД   гр.  Бургас,   ул. „  Княз  Батенберг ”  № 1

на основание чл. 286, във връзка с чл. 290 от обявява  покана към  потенциални  кандидати

за  участие  в  търговска ( частна )  поръчка  за доставка на:

 

 

1. Компютър – кат. № ZXXXX.0020                                                                   – 1 брой

от каталог № 920 936.0140

                  програмиран за работа на

                  ричстакер  „ Калмар ”

                  DRF 450 – 60 SSX

                  N  T 34113.0635

 

 

     Срок на доставка           – до 30 календарни дни.

Гаранционен срок         – мин. 12 месеца

Критерий за оценка      – най- ниска  предложена цена,

Доставка до склад на „ Пристанище Бургас

Офертите с  надпис  „ Доставка на компютър  за  ричстакер  „ Калмар ”,  могат да бъдат изпращани до16,30 h  на  21.11.2012 на адрес:

гр. Бургас 8000 ул. „ Княз  Батенберг ” № 1 „ Пристанище Бургас ” ЕАД , или   да 

бъдат    подавани    в   същия   срок   в   запечатан   непрозрачен  плик   в   деловодството  на Пристанище Бургас  ЕАД.

 

номер обява : 22

от дата: 14.11.2012 г.

 

За въпроси и контакти: 0885 515 933 – инж. Иван Дерменджиев