„ Пристанище Бургас ” ЕАД гр. Бургас, ул. „ Княз Батенберг ” № 1 на основание чл. 286, във връзка с чл. 290 от обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ( частна ) поръчка за доставка

 

„ Пристанище   Бургас ”   ЕАД   гр.  Бургас,   ул. „  Княз  Батенберг ”  № 1

на основание чл. 286, във връзка с чл. 290 от обявява  покана към  потенциални  кандидати

за  участие  в  търговска ( частна )  поръчка  за доставка на:

 

  1. Гащиризон от фин нетъкан текстил,                                                        – 80 броя

защитаващ от замърсявания и леки пръски течности

цвят – бял

 

  1. Ръкавици с 5 пръста

против механични увреждания                                                                – 400 чифта

изработени  от  лицева  разноцветна  телешка  кожа  и  плат

с прошита длан – подходящи за товаро разтоварни дейности

 

3.   Ръкавици   бризентови  с  1  ( един )  пръст                                            – 600 чифта

подходящи за товаро разтоварни дейности

 

4.   Ръкавици с 5 пръста                                                                                   – 180 чифта

            огне  -  искро   защитни

подходящи за заварчици

 

  1. Ръкавици с 5 пръста                                                                                  – 120 чифта

от плетено трико с полимерни капки

срещу механични опасности,

приплъзване  и  замърсяване

 

  1. Ръкавици   от   телешка  кожа   и  плат                                                    – 240 чифта

с прошита длан, с 5 пръста – докерски

 

7.   Ръкавици с 5 пръста                                                                                  – 360 чифта

от нитрилен каучук с памучна подплата,

полупотопени от   горната   страна,

киселино – масло – алкало защитни

 

8.   Ръкавици с 5 пръста                                                                                  – 240 чифта

от нитрилен каучук на полиестерна основа,

полупотопени от  горната страна

 

  1. Филтриращи стъкла за работа с електрожен:

 

- прозрачни                                                                                                 – 100 броя

 

- №   7                                                                                                           – 20 броя

 

- №   9                                                                                                           – 20 броя

 

- № 11                                                                                                           – 10 броя

 

 

 

 

 

 

  1. 1.      Л.П.С. да притежават сертификат за качество

 

  1. 2.      Л.П.С. да са придружени с инструкция за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение.

 

 

  1. 3.      Доставка -  5 ( пет ) работни дни до склад на „ Пристанище Бургас ”

 

 

Критерии за оценка:

 

Минимално предложена цена

 

 

Офертите с надпис Доставка на лични предпазни средства ” могат да бъдат изпра-

щани до16,30 h  на  30.11.2012 на адрес:

гр. Бургас 8000 ул. „ Княз  Батенберг ” № 1 „ Пристанище Бургас ” ЕАД , или   да 

бъдат    подавани    в   същия   срок   в   запечатан   непрозрачен  плик   в   деловодството  на Пристанище Бургас  ЕАД.

 

 

 

За въпроси и контакти: 0889 978 413 – Стоян Стоянов

 

номер обява : 25

от дата: 22.11.2012 г.