Пристанище Бургас ЕАД отличено с награда от Българска Стопанска Камара

Пристанището бе един от 23-те отличени с награда в конкурса на Българска Стопанска Камара за икономически просперитет ИН-5 за 2011г. Тържествената церемония се състоя в заседателната зала на БСК, като бяха поканени г-н Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма и г-н Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз, представители на посолства, браншови организации и медии. Пристанище Бургас ЕАД беше отличено с грамота и сребърен юбилеен знак на БСК в категория „Инициатива” за „Разработен и усвоен софтуер за обработка и следене на контейнери”. Добрите финансови и икономически резултати, въвеждането на нови технологии и инициатива на ръководството на дружеството, доведоха до поредното отличие на порта в рамките на две години.