„Пристанище Бургас” ЕАД ще климатизира крановите кабини с европейски средства

“Пристанище Бургас”ЕАД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по схема “Безопасен труд” на ОП “Развитие на човешките ресурси”. В тази връзка, на състоялото се в София събитие, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов връчи грамота на изпълнителния директор на порта – Диян Димов за инвестиции в здравословните и безопасни условия на труд. С договореното европейско финансиране предстои да се въведе и сертифицира система за управление на здравословните и безопасни условия за работа във фирмата, да се климатизират крановите кабини (ще се оборудват с подходящи климатици) и да се осигурят качествени лични предпазни средства и работни облекла на работниците.