Пристанище Бургас ще открие уникално техническо съоръжение

„Пристанище Бургас” ЕАД ще открие днес ново уникално техническо съоражение. Това е насипообразовател, който се намира на специално обособена работна площадка на територията на порта и в тила на 1–во корабно място. Насипообразователят е извънгабаритно претоварно съоръжение, което ще обслужва открит въглищен рудник в Австралия. Неговото откриване е началната фаза на реализация на дългосрочен проект за доставка на оборудване за мините в тихоокеанската страна.