Ремонт на подкранов път на 13-то корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД, район „Изток

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание Закона за обществените поръчки, обявява покана, по реда и при условията на ЗОП – чл. 14, ал. 5, т. 1, за представяне на оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на подкранов път на 13-то корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД, район „Изток”. Срок за закупуване на документация за участие – до 27.09.2012 г. /стая 304 – Адм. сграда/. Срок за подаване на оферти – до 28.09.2012 г.; тел. 056/822010 – В. Джунджурова; 056/822 360 – Ж. Куцаров. Цена на документацията-50 лв без ДДС.