Среща в Пристанище Бургас ЕАД с представителя от централния офис на контейнерния превозвач Maersk Line, отговарящ за района – България, Гърция и Кипър

Г-жа Анне Одгаард Грйонберг, генерален мениджър от централния офис на контейнерния превозвач Maersk Line ще посети „Пристанище Бургас” ЕАД днес (07 юли 2011 г.). Във връзка с откритата редовна контейнерна линия през пристанището от юни тази година и преминалите 3 кораба с контейнери на Maersk, г-жа Грйонберг, отговаряща за клъстера – България, Гърция и Кипър, на място ще се запознае с предимствата и възможностите на „Пристанище Бургас” ЕАД, което ще спомогне за развитие на сътрудничеството между двете страни. Благоприятното географско разположение на пристанището (в близост до Босфора) и дълбоководни кейови места до 15.50м, може да доведе до превръщане на „Пристанище Бургас” ЕАД, за лидера в контейнерния превоз, като основна дестинация за Черноморския регион.