Среща на Изпълнителния директор с колектива – 24/02/2015 г.

Диян Димов: Наша основна цел е увеличаване на товарооборота на пристанището и запазване на посещенията на круизни кораби

        Една от основните задачи на пристанището за периода 2015–2016 г. е увеличение на товарооборота с 10-15 % спрямо миналата година, за да запазим всички работни места. Това заяви  Диян Димов по време на среща с колектива и представителите на синдикатите, която се проведе днес в пристанището. Инициативата за срещата бе на изпълнителния директор на дружеството и на синдикалните организации, а целта е подобряването на диалога между ръководството, служителите и социалните партньори на пристанището.

Запазване на посещенията на круизни кораби, въпреки кризата в Украйна е втората ни основна задача, върху която ще работим, допълни Димов по време на срещата.

Предприемане на мерки за подобряване на инфраструктурата съвместно с  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” на 11-то, 12-то и 13-то корабни места, удълбочаване на корабните места до проектните дълбочини, ремонт на паважната настилка и подкрановия път, изграждане на бетонова настилка на площ от  9 200 кв. метра – това са основните инфраструктурни обекти, които предстоят да се изпълнят. Допълнително се подготвя проект за рехабилитация на кейовия фронт. За ремонта  и обновяването на подемно – транспортната техника и съоръжения има ясно определени правила и програма за изпълнение.

„Друга немаловажна цел е вертикалната планировка на Магазия 1 и проекта за рехабилитация и за облагородяване на района до входа на Зоната за обществен достъп, обекти които ще допринесат за увеличаване на приходната част от баланса на дружеството“ заяви Диян Димов.

”От мениджмънта на дружеството  зависи да осигурим кораби и товари и да създадем условия за обработката им, а от вас все така качествено и в срок да ги обработите. Това ще ни даде възможност да задържим клиентите си при високата конкурента среда в която работим с още шест пристанищни оператора в района на Бургас”,  каза Димов. Той допълни, че няма да прави компромис с качеството на работа, сроковете за обработка и цените, които предлага порта.

Изпълнителният директор не скри и заплахите и рисковете пред пристанището, като увеличението  на цените на ел.енергията, ниската енергийна ефективност на ел.съоръженията и кризата в региона на Черно море. За настоящата година ръководството на дружеството не планира съкращения.

Синдикатите и изпълнителния директор се договориха такива срещи  да се провеждат периодично в годината.