Стажовете в „Пристанище Бургас“ ЕАД продължават

На 1 март поредната група младежи до 29 годишна възраст, стартираха своя шестмесечен стаж по проект “Ново начало – от образавание към заетост” на Агенция по заетостта. Седем младежи ще придобият конкретни умения по получените от тях професионални квалификации в областите – екология, здравословни и безопасни условия на работа, информационни и комуникационни технологии, счетоводство и контрол. Доброто сътрудничество на „Пристанище Бургас“ ЕАД с Дирекция “Бюро по труда” – Бургас са гаранция за възможността повече млади хора да придобият опит по конкретни специалности. Знанието и опитът, които ще натрупат по време на стажа ще увеличат шансовете им на свободния пазар на труда в България и страните от Европейския съюз.