Студенти от „Одески национален морски университет” ще се обучават в Пристанище Бургас ЕАД

Делегация от 38 участници в Международната морска школа “Управление и безопасност в морските отрасли”, “Катастрофи в пристанищата и проблеми на логистиката” от „Одески национален морски университет” в периода 08 – 10 юни ще се запознаят с добрите практики в „Пристанище Бургас” ЕАД. Ръководител на делегацията е доцент Димитрий Дойков, който ще бъде координатор от страна на университета в България и инициатор за създаване на школата. Студентите ще имат възможност на място да се запознаят с капацитета и възможностите на порта, технологиите за обработка, практическите умения на водеща компания в агентирането на кораби и спедиция на товари. Ръководството на порта се надява чрез подписване на дългосрочен Меморандум за сътрудничество с университета, подобни събития да спомогнат за популяризирането на предимствата на пристанището и реализиране на дългосрочно сътрудничество в сферата на науката и образованието на морски и пристанищни кадри.