Центъра за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ЕАД организира курсове за придобиване на правоспособност

Центъра за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ЕАД организира курсове за придобиване на правоспособност:

„Водач на вилков повдигач до 3,5 тона“. Условията за започване на курса са следните: не по ниско от основно образование и лицата да притежават правоспособност с кат. „В“.

„Водач на вилков повдигач до 20 тона“.Условията за започване на курса са следните: лицата да притежават правоспособност с кат. „С“  и 1 /една / год. стаж като „Водач на вилков повдигач до 10 тона“.

Цената на курсовете е 150 лв. Тел. за връзка- 056 82 22 00 и 0888 80 81 45 – Снежана Димова.