Центъра за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ЕАД организира курсове за придобиване на правоспособност

Центъра за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ЕАД организира курсове за придобиване на правоспособност  по следните специалности:

-„Водач на вилков повдигач до 3,5 тона“. Условията за започване на курса са следните: не по ниско от основно образование и лицата да притежават правоспособност с кат. „В“.

-„Водач на вилков повдигач до 20 тона“.Условията за започване на курса са следните: лицата да притежават правоспособност с кат. „С“  и 1 /една / год. стаж като „Водач на вилков повдигач до 10 тона“.

Цената на курсовете е 150 лв.

Лице за контакт: Снежана Димова с телефон за връзка: 056 82 22 00 и 0888 808145 .