”Инженеринг(проектиране и строителство) на площадкова ВиК инфраструктура

„Пристанище БургасЕАД обявява откриването на обществена поръчка с предмет ”Инженеринг(проектиране и строителство) на площадкова ВиК инфраструктура в имот с идентификатор 07079.618.1019 по кадастралната карта на гр.Бургас, част от пристанищен терминал”Бургас Изток”.

Пълната документация за участие в процедурата може да намерите и изтеглите от линковете по-долу:

Част 1

Част 2

Част 3

Извършени плащания по договор   №291//29.07.2013г