„Пристанище Бургас” ЕАД взе участие по Проекта SymNet

      „Индустриална Симбиозна Мрежа за Опазване на Околната Среда и Устойчиво Развитие на Черноморския Басейн” (SymNet) е проект, финансиран от Европейския съюз по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013″. „Пристанище Бургас” ЕАД стана част от Проекта SymNet         като подписа Протокол за участие в Платформата за Индустриална Симбиоза на Черноморския Регион. По този начин от ръководството на порта се надяват, че ще допринесат, както икономически за бизнеса така и ще се повлияе благоприятно на околната среда, защото целта на проекта е минимизиране на деградацията на околната среда в резултат на последиците от климатичните промени и едновременно с това стимулирането на социалното и икономическото развитие на Черноморския басейн.

      Същността на платформата ще е в една отворена база данни за всички предприятия в Черноморския регион, които имат желание да се включат в системата. В нея бургаския порт ще трябва да опише, както производството си, така и отпадъчните продукти от него. За в бъдеще пристанището се надява да открие нови партнъори сред останалите участници в Платформата – фирми от Турция, Румъния, Молдова и България.

          Водеща организация на проекта SymNet е Институтът по океанология към БАН, с партньорството на „Озйегин Университет” (Турция), Национален институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа” (Румъния), Молдовската академия на науките и Европейската пионерска асоциация – Истанбул.