„Строителство на халета на обект „Зона за обслужване на яхти – „Марина Порт Бургас” в пристанищен терминал „Бургас изток 1”, халета на „Яхт клуб Порт Бургас“, „Яхт клуб Порт Черноморец” и хале- работилница на „Яхт клуб”Пристанище Бургас”ЕАД- ІІ етап”

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.103, ал.1 от ЗОП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство на халета на обект ”Зона за обслужване на яхти – „Марина Порт Бургас” в пристанищен терминал  „Бургас изток 1”, халета на „Яхт клуб Порт Бургас“, „Яхт клуб Порт Черноморец” и хале- работилница на „Яхт клуб”Пристанище Бургас”ЕАД- ІІ етап”.

Решението за откриване на процедурата е публикувано Регистъра на обществени поръчки под №661998. Обявлението е публикувано под №662030.

 Документация  за участие в поръчката може да изтеглите от тук.

1.ДОГОВОР ПРОЕКТ

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

3 КСС

4.СКАНИРАНО ПОДПИСАНО ОБЯВЛЕНИЕ

5.СКАНИРАНО ПОДПИСАНО РЕШЕНИЕ

6.СКИЦА – ЯХТ КЛУБ

7.РАЗЯСНЕНИЯ

8.ПРОТОКОЛ

9.ПРОТОКОЛ-2

10.ПРОТОКОЛ-3

 11.ПРОТОКОЛ-4

12. РЕШЕНИЕ

13. Договор 218 / 30.06.2015

14. Договор 218 / 30.06.2015 – ценово предложение – част 1

15, Договор 218 / 30.06.2015 – ценово предложение – част 2

16. Договор 218 / 30.06.2015 – ценово предложение – част 3

17. Договор 218 / 30.06.2015 – ценово предложение – част 4

18, Договор 218 / 30.06.2015 –техническо предложение

19. ПЛАЩАНИЯ

 Съобщение:

 На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП “Пристанище Бургас”ЕАД уведомява, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет  „Строителство на халета на обект „Зона за обслужване на яхти- Марина Порт Бургас в пристанищен терминал ”Бургас Изток 1”, халета на „Яхт клуб Порт Бургас”, „Яхт клуб Порт Черноморец” и хале работилница на Яхт клуб „Пристанище Бургас”ЕАД-ІІ етап” ще се извърши на 09.06.2015 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 1, етаж трети в административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД.