Доставка на ел. заваръчен апарат

„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на ел.заваръчен апарат със следните технически характеристики: – захранващо напрежение – 3 ~ 400 V ( – 20 % + 15 % ) – обхват на заваръчния ток – ММА – 10 ? 200 А – безстепенно регулиране на заваръчния ток – ПВ при 40 оС ММА – 35% при 220 А 100% при 150 А – клас на защита – IP 23 – маса – max 10 кг. Срок на доставка – максимален срок на доставка до 20 календарни дни. Гаранционен срок – минимален предложен срок -2 години В офертата следва да бъдат посочени цена, начин и срок на плащане. Критерий за оценка на офертите- най- ниска цена. Офертите с надпис „ Доставка на ел. заваръчен апарат ”, могат да бъдат изпращани до 16,30 h на 15.08.2012 год. на адрес:гр. Бургас 8000 ул.„ Княз Батенберг ” № 1 „ Пристанище Бургас ” ЕАД , или да бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „ Пристанище Бургас ” ЕАД, като на плика кандидатите наименование на дружеството, адрес и телефон, факс за кореспонденция. За въпроси и контакти: 056 / 822 081 – Ст. Стоянов.