Изваждане на останките на потъналия м/к”Олга Джи”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Изваждане на останките на потъналия м/к”Олга Джи”. Срок за закупуване на документация за участие – до 09.07. 2012 г. вкл. Срок за подаване на оферти – до 10.07. 2012 г., вкл.; тел. 056/822014; М.Мутафян Цена на документацията – 50 лв. без ДДС.