Покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на черни метали”

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на черни метали”. Срок за закупуване на документация за участие – до 10.09.2012г. включително. Срок за подаване на оферти-до 11.09.2012г.,тел: 056/822014 М.Мутафян. Цена на документацията- 50.00 лв без ДДС. Сумите по закупуване на документацията не подлежат на възстановяване