Прекратяване на поръчка

“Пристанище Бургас”ЕАД обявява, че прекратява обявената и открита търговска поръчка с предмет “Доставка на лични предпазни средства и работно облекло”. Заповедта за прекратяване на процедурата е в прикачен файл към настоящото съобщение.
Мадлен Мутафян
Главен юрисконсулт
телефон : 056 82 20 14