Сертифициращия одит на Порт Бургас съвпадна с обработения двумилионен тон товар

 

         Контролен външен одит на Интегрираната система за управление на качеството бе извършен в края на миналата седмица в „Пристанище Бургас” ЕАД. Одиторски екип от „SGS” (международната сертифицираща организация), водеща световна фирма, предлагаща широка гама от одиторски услуги, провери документацията и записите на пристанището и проконтролира практическото прилагане на система за управление за качество, като проследи работните процеси в предварително плануваните звена от „Пристанище Бургас” ЕАД.

            Не са констатирани никакви несъответствия, като одитът показва, че документираната система за управление на качеството демонстрира съответствие с изискаванията на стандарта ISO 9001:2008 и непрекъснато се усъвършенства. Одиторският екип заключи, че организацията демонстрира способността на системата систематично да реализира съгласуваните изисквания на продуктите и услугите, включени в обхвата, целите и политиката на порта.

            „Пристанище Бургас” ЕАД е сертифицирано по Международния стандарт ISO 9001:2008(както и предходните версии до настоящия момент) от 2005г., който представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество.

         На 2 октомври през „Пристанище Бургас” ЕАД, по оперативни данни преминаха 2  мил. тона товари за оперираните от дружеството терминали „Изток” и „Запад”. За първите десет месеца са обработени 37 756 TEU(контейнери), което е 63% увеличение на контейнерния трафик спрямо съответния период на 2011 година, което е по-добър резултат и от предкризисната 2008 година.