„Пристанище Бургас” ЕАД – бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-02-02001 обявява процедура за определяне на изпълнител „открит избор” с обект: „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло”

     „Пристанище Бургас” ЕАД – бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-02-02001 обявява процедура за определяне на изпълнител „открит избор” с обект: „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло”

       Пояснителен документ и документация за провеждане на процедура може да изтеглите от тук.

       Краен срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 19.03.2013 г.

 

номер обява : 50

от дата: 01.03.2013 г.