Профил на купувача

ОБЯВА за търг за продажба на ДМА – кран Кировец

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракуван ДМА – 16-тонен портален кран „Кировец” № 20, инв. № 480727, с теоритично тегло 220…

Още

ОБЯВА за избор на изпълнител на застрахователни услуги

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.6 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по…

Още

OБЯВА за доставка на бензин А-95

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на горива-Автомобилен бензин А-95 6% биоетанол”. Срок за закупуване на документация за участие – до 13.01.2017г. включително. Срок за подаване на оферти-до 16.01.2017г. Цена на…

Още

ОБЯВА за продажба на ДМА-18 бр. контейнери

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА – 18 броя контейнери, находящи се на Военна рампа в пристанищен терминал „Бургас Изток…

Още

ОБЯВА за продажба на ДМА

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи при следните позиции: 1.1. ГАЗ 53А – фургон борд, рег. № А 0257 ВН, инв….

Още

ОБЯВА за избор на изпълнител на застрахователни услуги

 „Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на…

Още

Обява за продажба на ДМА – Ел. портален кран СОКОЛ

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив – Ел. портален кран „Сокол” № 9, инв. № 2548, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”,…

Още

Обява за участие в поръчка за доставка на дизелово гориво

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво  Б 6”. Срок за закупуване на документация за участие – до 19.12.2016г. включително. Срок за подаване на оферти-до 20.12.2016г. Цена на документацията…

Още

Обява за участие в поръчка за “Извършване на денонощна охрана”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”. Срок за закупуване на документация…

Още

ОБЯВА за възлагане на застрахователни услуги

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”. Видове застраховки: Раздел А. Застраховка „Индустриален…

Още
Page 1 of 3412 »