Oрганизира ce курс за придобиване на правоспособност „Водач на вилков високоповдигач с товароподемност до 20 тона”

Центърът за професионално обучение  към „Пристанище Бургас“ ЕАД  организира курс за придобиване на правоспособност „Водач на вилков високоповдигач с товароподемност до 20 тона”.

Записване за курса ще се извършва до 31.10.2015г.

Курсът ще се проведе през месец ноември 2015 година.

За повече информация се обадете на телефони: 056/822200 или 0888808145.

Лице за контакт  - Снежана Димова.