Oбява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, по позиции, както следва: 1.вилкоповдигач „Калмар”/ с товароподемност до 20 тона; без двигател, радиатор и вилици/ – приблизително тегло 28 тона; 2. ремаркета 30 броя /12 броя 8 тонни бордови;15 броя 12 тонни и 3 броя полуремаркета/ – общо приблизително тегло от 85 тона; 3. грайфери и тави / 5 броя грайфери и 11 броя тави/ – приблизително общо тегло 25 тона; 4. уравнител за дървени трупи – приблизително общо тегло 38 тона; 5. трансформатори/масленни/ – приблизително тегло на метала 2 тона; 6. машини и инструменти /гайковерт FACON NS 1800; комплект за заваряване на муфи и дърворезна машина STIL MS 460/; 7. климатици- 6 броя. Търгът ще се проведе на 17.07.2012 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 13.07 2012 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – до 16:30 ч. на 16.07.2012 г. За справки: тел.0885515933, 056/822013.