О Б Я В Л Е Н И Е Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 19.09.2018 г.

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми. Срок за закупуване на документация за участие – до 01.10.2018г.Срок за подаване на оферти-до 02.10.2018г.

Цена на документацията-50 лв без ДДС.