ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет : Доставка на на индустриални гуми и транспортни гуми - 27.08.2018г

 

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми.

Срок за закупуване на документация за участие – до 08.08.2018г.

Срок за подаване на оферти-до 09.08.2018г. тел.056/822014-М. Мутафян; 056/822228-И.Дерменджиев.

Цена на документацията-50 лв без ДДС.

Заповед за удължаване на срока на обявата вижте ТУК.

Заповед за удължаване на срока на обявата  /2/ вижте ТУК.