ОБЯВА за  участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет : Доставка на лични предпазни средства и работно облекло - 28.05.2018

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет : Доставка на лични предпазни средства и работно облекло - 28.05.2018

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.05.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.05.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 09.05.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 09.05.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в гр. Бургас - 11.04.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в гр. Бургас - 11.04.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...