ОБЯВА  за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - 20.03.2019

ОБЯВА за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - 20.03.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - пуб...

ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракувани ДМА –32 инвентарни обекта - 13.03.2019

ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракувани ДМА –32 инвентарни обекта - 13.03.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за  обществена поръчка за извършване на денонощна въоръжена физическа охрана - 28.02.2019

ОБЯВА за обществена поръчка за извършване на денонощна въоръжена физическа охрана - 28.02.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП- публично състезание  с предмет “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти,и...

ОБЯВА за провеждане на търг за продажба на бракувани Д М А  като скрап по групи - 19.02.2019

ОБЯВА за провеждане на търг за продажба на бракувани Д М А като скрап по групи - 19.02.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за  конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит - 05.2.2019

ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит - 05.2.2019

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извъ...