ОБЯВА за търг за отдаване под наем на търговски обект - находящ се в сграда „Кухня майка” -05.10.2017

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на търговски обект - находящ се в сграда „Кухня майка” -05.10.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-224/03.07.2017 и ПД05/544*04.10.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните тех...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 28.09.2017

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 28.09.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

О Б Я В Л Е Н И Е търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - Ел. портален кран „Сокол”  - 18.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - Ел. портален кран „Сокол” - 18.09.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

О Б Я В Л Е Н И Е търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 15.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 15.09.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

О Б Я В Л Е Н И Е за търг с тайно наддаване за продажба на бракуван дълготраен материален актив - 14.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е за търг с тайно наддаване за продажба на бракуван дълготраен материален актив - 14.09.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за търговска /частна/ поръчка с предмет:”Доставка на канцеларски материали” - 23.08.2017

ОБЯВА за търговска /частна/ поръчка с предмет:”Доставка на канцеларски материали” - 23.08.2017

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /ча...