Обява за  повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции- 08.01.2018

Обява за повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции- 08.01.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител за застрахователни услуги по  застраховка: Индустриален пожар - 22.12.2017

ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител за застрахователни услуги по  застраховка: Индустриален пожар - 22.12.2017

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.6 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно учас...