ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 416.50 кв.м - 22.06.2017

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 416.50 кв.м - 22.06.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-143/22.05.2017 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...

Обява за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1

Обява за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1"-20.06.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-67/10.03.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части с търговско предназначение - 09.06.2017

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части с търговско предназначение - 09.06.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-67/10.03.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 71.00 кв. м. - 31.05.2017

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 71.00 кв. м. - 31.05.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-106/20.04.2017 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 200  кв.м - 29.05.2017

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 200 кв.м - 29.05.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-105/20.04.2017 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1” - 25.05.2017

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1” - 25.05.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-67/10.03.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...