Обява за  повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции- 08.01.2018

Обява за повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции- 08.01.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...