ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.05.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.05.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 09.05.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 09.05.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в гр. Бургас - 11.04.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в гр. Бургас - 11.04.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда Магазия 1 - 05.04.2018

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда Магазия 1 - 05.04.2018

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-39/15.02.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и...