ОБЯВА за  участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет : Доставка на на индустриални гуми и транспортни гуми - 27.08.2018г

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет : Доставка на на индустриални гуми и транспортни гуми - 27.08.2018г

  „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в ...

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции: 25 инвентарни обекта -  25.06.2018

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции: 25 инвентарни обекта - 25.06.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...