Tърговска /частна/ поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на сектор „Закусвалня”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на сектор „Закусвалня” при „Пристанище Бургас” ЕАД”. Срок за закупуване на документация за участие – до 15.10.2012 г.Срок за подаване на оферти – до 26.10.2012 г.; тел. 056/822010 – В. Джунджурова; 822140 – Т. Троева. Цена на документацията-10 лв без ДДС.