Хората са най-ценният ни ресурс, ние инвестираме в тяхното развитие, ценим и признаваме техния принос. В „Пристанище Бургас“ ЕАД работят над 200 служители, повечето от които са заети в обслужването на товаро-разтоварната и круизната дейност на дружеството.

Ние наемаме професионалисти в различни сфери и с разнообразна квалификация, ценим опита и ентусиазма на работещите и кандидатите за работа.

Инвестираме в хората чрез предоставяне на възможности за обучение и развитие. Предлагаме динамична работна среда, възможности за кариерно развитие и подобаващо възнаграждение.

Даваме шанс на млади хора чрез осигуряване на възможност за стажуване в реална работна среда.

Ако желаете да станете част от екипа на „Пристанище Бургас“ ЕАД и имате завършено образование в сфера, свързана с транспорта, механизацията или административното управление, може да кандидатствате чрез изпращане на Автобиография на следния e-mail:

[email protected]

Бланка за Автобиография може да изтеглите от тук

„Пристанище Бургас“ ЕАД  участва активно в програмите за обучение и заетост на  хора  в различни категории.