Длъжност Име Телефон E-mail
Председател на съвета на директорите Ивайло Тодоров  +359 (56) 822 337  
Изпълнителен директор Янко Мелконян  +359 (56) 822 222 [email protected]
Секретар, координатор Антоанета Даскалова  +359 (56) 822 111 [email protected]
Директор “Експлоатация” Сотир Сотиров +359 (56) 822 050
  [email protected]
Отговарящ за дирекция “Техническа”” Стоил Траев +359 (56) 822 480 [email protected]
Ръководител звено „Маркетинг, СУК и Евроинтеграция” Елко Гевренов +359 (56) 822 345 [email protected]
Ръководител звено „Връзки с обществеността” Катя Николова +359 (56) 822 270 [email protected]
Ръководител звено “Сигурност и вътрешен ред” Петър Петров +359 (56) 822 444 [email protected]
Ръководител звено
“Административно стопанско управление”
Емил Кирилов +359 (56) 822 333 [email protected]
 Юрисконсулт Мадлен Мутафян +359 (56) 822 014 [email protected]
Ръководител звено “Човешки ресурси” Снежана Димова +359 (56) 822 200 [email protected]
Главен счетоводител Николай Тюфекчиев +359 (56) 822 260 [email protected]
Икономист Елена Карагинева +359 (56) 822 271 [email protected]
Ръководител звено “Информационни технологии и мрежи” Иван Тодоров +359 (56) 822 266 [email protected]
Организатор  “Материално техническо снабдяване” Нина Русева +359 (56) 822 085 [email protected]
Главен енергетик Младен Стоянов +359 (56) 822 500 [email protected]
Координатор експлоатация  Петко Стаматов +359 (56) 822 052 [email protected]
Координация  Силвия Константинова +359 (56) 822 052 [email protected]
Оперативна Пристанище   +359 (56) 822 030 [email protected]