Длъжност Име Телефон E-mail
Председател на съвета на директорите Ивайло Тодоров  +359 (56) 822 337  
Изпълнителен директор Диян Димов  +359 (56) 822 222 dian_dimov@port-burgas.com
Секретар, координатор Антоанета Даскалова  +359 (56) 822 111 headoffice@port-burgas.com
Директор “Експлоатация” Живко Еланджиев +359 (56) 822 050 elandjiev@port-burgas.com
Отговарящ за дирекция “Техническа”” Стоил Траев +359 (56) 822 480  s_traev@port-burgas.com
Ръководител звено „Маркетинг, СУК и Евроинтеграция” Стойчо Димов +359 (56) 822 345 st_dimov@port-burgas.com
Ръководител звено „Връзки с обществеността” Катя Николова +359 (56) 822 270 katia_nikolova@port-burgas.com
Ръководител звено “Сигурност и вътрешен ред” Живко Желев +359 (56) 822 444 jivko@port-burgas.com
Ръководител звено
“Административно стопанско управление”
Емил Кирилов +359 (56) 822 333 kirilov@port-burgas.com
 Юрисконсулт Мадлен Мутафян +359 (56) 822 014 madlen@port-burgas.com
Ръководител звено “Човешки ресурси” Снежана Димова +359 (56) 822 200 s_dimova@port-burgas.com
Главен счетоводител Николай Тюфекчиев +359 (56) 822 260 tufekciev@port-burgas.com
Икономист Елена Карагинева +359 (56) 822 271 v_todorova@port-burgas.com
Ръководител звено “Информационни технологии и мрежи” Иван Тодоров +359 (56) 822 266 ivan_todorov@port-burgas.com
Организатор  “Материално техническо снабдяване” Нина Русева +359 (56) 822 085 mtc_sklad@port-burgas.com
Главен енергетик Младен Стоянов +359 (56) 822 500 g_stoyanov@port-burgas.com
Координатор експлоатация  Петко Стаматов +359 (56) 822 052 p_stamatov@port-burgas.com
Координация  Силвия Константинова +359 (56) 822 052 coordination@port-burgas.com
Оперативна Пристанище   +359 (56) 822 030 operativna@port-burgas.com