Развитието на транс – европейски транспортен коридор номер 8 и неговото разширяване на изток, където прераства в ТРАСЕКА ( транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия ) е важно за управлението на разработването на потенциални пазари на източния бряг на Черно море и страните от Централна Азия и за превръщането на пристанището Бургас в основната връзка между континента Европа и Близкия изток.