Бургас е домакин на второто издание на Международния морски форум - 16.06.2022

Бургас ще бъде домакин на Международния морски форум „Синьото бъдеще - наша отговорност” BeFOR_BeGREEN. Организатори на единственото в страната събитие, посветено на Международния ден на моряка са „Пристанище Бургас” ЕАД и Община Бургас. Събитието се провежда със съдействието на „Южнобългарски морски образователен център” ЕООД, Българска асоциация на морските капитани, „Shippossible” LTD  и Бургаска морска асоциация.

Фокусът на второто издание на форума е „Нови технологии за по-екологично корабоплаване”, в съответствие с обявената световната морска тема на Международната морска организация (IMO). В програмата са предвидени два панела за дискусии: „Нови технологии за екологично корабоплаване” и „Зелени пристанища – инфраструктура и услуги”. Участие в BeFOR_BeGREEN потвърдиха лектори от образованието, морското право, пристанищна и корабна дейност, държавни и неправителствени организации от България и чужбина

 

„Целта ни  е да заявим подкрепата на българската морска общност към усилията, на европейските  и български институции, за промяна на морския транспортен  сектор в съответствие с намеренията на ЕС за увеличаване на използването на устойчиви алтернативни горива в корабоплаването и пристанищата”, отбелязват организаторите на Морския форум.

 

Амбицията на европейските институции е да се редуцират  емисиите на парникови газове с 50 % до 2050 г., като по този начин се намали до минимум негативното въздействието върху морската среда и планетата като цяло. Отговорността на морския сектор за достигане на тези политики е огромна. Морският транспорт има ключовата роля за световната търговия, над 80% от която, се осъществява по море, а обединяващото звено  в разнообразните дейности на синята икономика са хората. Без обединените усилия на хората достигането на заложените политики е невъзможно.

 

Първото издание на Международния морски форум „Синьото бъдеще - наша отговорност” доказа, че  с общи усилия се достигат набелязаните цели. Благодарение и на подкрепата на участниците в BeFOR-2021г. моряците бяха обявени за ключови работници в Република България. В предстоящия Международен ден на моряка организаторите отправят поглед към новите предизвикателства за „по-зелен” морски сектор, към нови технологии и оборудване.

Международният морски форум „Синьото бъдеще - наша отговорност” BeFOR_BeGREEN ще се проведе на 23 юни, 2022 г. в Международния конгресен център в Зоната за свободен достъп на Пристанище Бургас, зала „Форос”, а началото е от 10:00 часа. За участие в него са поканени над 100 български и чужди фирми, институции и организации, свързани със синята икономика и иновациите.