Изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов участва в първата регионална конференция: „Европа в България: Общо бъдеще” - 10.01.2023

Морската и транспортната свързаност винаги е била в центъра на кохезионната политика на ЕС, още от създаването на общността. Средствата, които се инвестират в това, са неразривна част от развитието на региона и там, където морските, шосейните и пътните връзки са на ниво и съответстват на потребностите, има условие за постигане на успех. Това каза Диян Димов, изпълнителен директор на Пристанище Бургас ЕАД, по време на първата регионална конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия, която се проведе на 10.01.2023 г. в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ - Бургас.

По думите му в транспортната кохезионна политика за България средствата през новия програмен период 2021-2017 г. наистина са най-значителните досега – над 2 млрд. лева, от които 1,6 млрд. са европейски средства.

Според Димов в условията на военните действия ( Украйна) стана ясно, че българската пристанищна инфраструктура не е подготвена за новите товаропотоци и предизвикателствата, които се появиха в региона.

„През последната година се показа, че пристанищата в България нямат капацитет да поемат допълнителен товар, което е свързано както с изграждането на пристанищната инфраструктура, така и на свързващата към нея инфраструктура. В тази връзка екипът на Министерство на транспорта си е поставило доста сериозни цели и през последните месеци работят за това и Варна да бъде включена в основната трансевропейска мрежа“, сподели той. Димов допълни, че свързаността между Бургас и Варна създава условията за развитие на целия регион на българското Черноморие, а осигуряването на шосейна връзка между южната и северната българска граница е решението за всички малки общини – „където е транспортната свързаност, там е и производствената свързаност с движението на стоки и товари“. По думите му Бургас вече е доказал, че е най-доброто пристанище в региона и има най-добрите терминали.

„В момента има много транзитни товари, които няма кой да поеме. Това е свързано с железопътната връзка от Бургас до Сърбия, която има няколко проблемни участъка. Вече има няколко процедури в напреднала фаза, така че се надявам, че това ще бъде финализирано“, обясни Димов.

Той подчерта, че цифровизацията и допълнителни екологични проекти в българските пристанища са основни приоритети и изрази надежда постигнатото през последните години да бъде ускорено в следващите.

Изказването на изпълниелния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД могже да проследите тук: https://www.bta.bg/bg/videos/15441

Фокусът на регионална конференция по проекта "Европа в България: Общо бъдеще” в Бургас бе върху перспективите и стратегиите за развитие на Югоизточния район и политиката на сближаване за новия програмен период 2021-2027 г. В рамките на форума бяха представени и постигнатите резултати и добри практики от предишния програмен период.