ОБЯВА на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги за рискова застраховка „Живот” 23.02.2023

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29, ал.3 и Приложение №1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги за рискова застраховка „Живот”; при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до 13.03.2023г. включително.

Срок за подаване на офертите до 14.03.2023г. включително.

Цена на документацията -5 лв. без ДДС.

Повече информация може да откриете профила на купувача на страницата на „Пристанище Бургас“ЕАД.