ОБЯВА за доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 27.05.2022

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет - „Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки”. Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 08.06.2022г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Срок за подаване на оферта-до 09.06.2022 г.Допълнителна информация може да откриете в прикачения файл