OБЯВА за покана за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво" - 14.03.2022

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво  ”.

 

Срок за закупуване на документация за участие – до 21.03.2022г. включително.

 

Срок за подаване на оферти - до 22.03.2022г. включително.

 

Цена на документацията -50лв без ДДС.