ОБЯВА за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 07.02.2020

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”. Видове застраховки: Раздел А. Застраховка „Индустриален пожар”; Раздел Б. Застраховка „Обща гражданска отговорност” на „Пристанище Бургас” ЕАД за щети на трети лица; Раздел В. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства; Раздел Г. Рискова застраховка „Живот”; Раздел Д. Задължителна застраховка „Трудова злополука”, съгласно изискванията на Нарадбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука”; при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до 20.02.2020г. включително.

Срок за подаване на офертите до 21.02.2020г. включително.

Дата на провеждане на процедурата - 24.02.2020г.

Тел. За контакти - 822249 - Н.Тюфекчиев; 822014  -М.Мутафян.

Цена на документацията -50 лв. без ДДС.

Повече информация може да откриете в прикачения файл ТУК.