ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за офиси - 01.10.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за офиси,  находящи се в „Пристанище Бургас”ЕАД на ет.2 в Магазия №6 с идентификатор 07079.618.1084.5 на следните обекти:

 

1.Бивши зали за хранене с обща площ от 804,90 кв.м., в т.ч.:

-Помещение Голяма зала за хранене с площ 553,05 кв.м.;

-Помещение Малка зала за хранене с площ 106,85 кв.м.;

-Прилежащи помещения /бюфети и други/ с площ 145,00 кв.м.

 

2.Бивши складове за дрехи с обща площ от 599,73 кв.м., в т.ч. :

-Помещение с площ 309,25 кв.м.;

-Помещение с площ 213,58 кв.м.;

-Прилежащи помещения /офиси, предверие, тоалетни и други/ с площ 76,90 кв.м.

Информация за обектта е поставена на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, както и в обявлението публикувано но интернет страницата на дружеството – www.port-burgas.bg.

Вид на търга - с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 02.11.2021 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 03.11.2021 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 04.11.2021 г. от 10.00 ч..

Заповедта за този търг вижте ТУК.