ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ - 03.09.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ от 125 кв.м. - публична държавна собственост, предоставен за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находяща се в пристанищен терминал „Бургас изток 1”.

Информация за обектта е поставена на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, както и в прикачения файл  Т У К .

 

Вид на търга - с тайно наддаване.

 

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 04.10.2021 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 05.10.2021 г.

 

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

 

Търгът ще се проведе на 06.10.2021 г. от 10.00 ч..