ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - 07.11.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящи се в пристанище за обществен транспорт Бургас, по опис, част от тръжната документация.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 08.12.2022 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 09.12.2022 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 12.12.2022 г. от 10.00 ч..

Повече информация може да намерите в прикачения файл ТУК.