ОБЯВА за търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на  дизелово гориво - 15.03.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво”.

Срок за закупуване на документация за участие – до 22.03.2021г. включително.

Срок за подаване на оферти-до 23.03.2021г. включително.

Цена на документацията - 50лв без ДДС.