ОБЯВА за търговска поръчка  с предмет: Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 09.07.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми.

 

Срок за закупуване на документация за участие – до 26.07.2021г.

 

Срок за подаване на оферти - до 27.07.2021г.

 

Повече информация ще намерите в прикачения файл  Т У К.