ОБЯВА за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас” ЕАД за 2023 г - 17.11.2023

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас” ЕАД за 2023 г”.

Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 28.11.2023г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на оферта - до 29.11.2023 г.

За справки: 056/822014 - М.Мутафян; 056/822260 - Н.Тюфекчиев.

Подробна информация за условията за участие в конкурса може да намерите в прикачения файл ТУК .

Заповед за удължаване срока за внасяне на гаранция за участие -ТУК.