ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво  ” - 08.01.2024

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво  ”.

Срок за закупуване на документация за участие – до 15.01.2024г. включително.

Срок за подаване на оферти-до 16.01.2024г. включително.

Цена на документацията -50лв без ДДС.

Повече информация може да намерите в прикачения файл ТУК.