ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет - „Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки" - 29.06.2023

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет - „Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки”.

Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 10.07.2023г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС.

Срок за подаване на оферта-до 11.07.2023 г.

Повече информация може да намерите в прикаченият файл ТУК.