ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 13.08.2021

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение”.

Документацията за участие е достъпна в прикачените към настоящата обява файлове до 23.08.2021 г.

Разглеждането на постъпилите оферти ще се извърши в административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, 3 ет. на 23.08.2021 г..